AVG

Praktische handreiking bij meldplicht datalekken

Wanneer je denkt met een data lek te maken te hebben, stuur dan een mail naar Functionaris gegevensbescherming: fg@zorggroepchronos.nl
Geef hierbij aan wat er zich heeft voorgedaan, wie erbij betrokken zijn en indien mogelijk wat de oorzaak is. Er wordt dan contact met je opgenomen en je wordt begeleid bij de beoordeling of er sprake is van een te melden incident en eventueel het melden bij  de Autoriteit Persoonsgegevens en de opvolging.