CVRM

Met ingang van 1 januari 2013 heeft Chronos een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) voor Hart- en Vaatziekten of cardiovasculair risicomanagement afgesloten met zorgverzekeraar VGZ en CZ.

De inhoud van de zorgverlening staat opgenomen in het zorgprogramma, waarin de kwaliteit van de zorgverlening binnen de eerste lijn is geborgd. Huisartsenpraktijken kunnen gefaseerd starten met de invoering van het zorgprogramma.

Voor 2014 zijn landelijk de  indicatorensets voor de zorgprogramma’s vastgesteld ( InEen). Deze sets worden gebruikt voor rapportage aan de zorgverzekeraar en  voor de landelijke benchmark transparante ketenzorg.

Verwijsindicaties CVRM

In- en exclusiecriteria 2019

NO SHOW beleid

Minimaal registratie protocol

Samenvattingskaart chronisch hartfalen

Stroomschema AF

Menu