CVRM

Met ingang van 1 januari 2013 heeft Chronos een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) voor Hart- en Vaatziekten of cardiovasculair risicomanagement afgesloten met zorgverzekeraar VGZ en CZ.

De inhoud van de zorgverlening staat opgenomen in het zorgprogramma 2020, waarin de kwaliteit van de zorgverlening binnen de eerste lijn is geborgd.

Menu