Onder normale omstandigheden is ondervoeding bij thuiswonende ouderen van boven de 70 jaar al een fors probleem: ondervoeding treft 15 tot 20 procent van de mensen. Bij ouderen met thuiszorg is dat zelfs 30 tot 40 procent.

Door de maatregelen om het Coronavirus in te dammen is iedereen meer aan huis gebonden en is steun van familie, bekenden en buren zeer beperkt.

Bij zieken en kwetsbare ouderen is het risico op ondervoeding al een fors probleem; met deze beperkende maatregelen neemt het risico toe.

Voor iedereen, ziek en niet-ziek, geldt: bij onvoldoende eten en/of beweging zal het lichaam spiermassa afbreken.

In onze regio zien we twee zorgwekkende situaties als gevolg van het Coronavirus.

  1. De ouderen in thuisisolatie hebben een verhoogd risico op een slechte voedingstoestand of zelfs ondervoeding.
  2. Een groter probleem is echter de grote groep mensen met Covid-19 thuis, ook bij de niet ouderen. Zij verzwakken in 1-2 weken zo sterk (door verminderde eetlust, wegvallen smaak, acute ziektelast) dat een versnelde ziekenhuisopname op de loer ligt.

Tijdig ingrijpen voorkomt erger. Wij nemen deze zorg graag van jullie over met energie- en eiwit verrijkte adviezen en zo nodig het inzetten van drinkvoeding.

Screening op ondervoeding volgens SNAQ methode 1e lijn 65+ Stuurgroep ondervoeding.

Vraag   Uitkomst Aktie
Bent u onbedoeld 4 kg afgevallen de laatste 6 maanden* Ja Ondervoed Verwijzing diëtist
Had u afgelopen week een verminderde eetlust

EN

Ondervind u verminderde functionaliteit **

Ja

 

 

Ja

 

Risico op ondervoeding

Voorkeur verwijzing diëtist.

* Zijn uw kleren losser gaan zitten?

** Kunt een u trap op en af lopen zonder te rusten?

Of wanneer er geen trap meer wordt gelopen. Kunt 5 minuten buiten lopen zonder te rusten?

Of bij rolstoel afhankelijke cliënten kunt u 5 minuten de rolstoel duwen zonder te rusten?

Neem contact op met de diëtist in uw regio.

Een verwijsbrief is niet nodig, met NAW-gegevens regelt de diëtist de rest.

Menu