GGZ

Chronos heeft zich voor het programma GGZ gelieerd aan Stichting Haspel. Stichting Haspel is een Zorggroep in Noord Brabant Noord Oost, met aandachtsgebied GGZ. Haspel  fungeert als samenwerkingsverband van de aangesloten huisartsen. Als samenwerkingsverband maakt Haspel zorginhoudelijke en financiële afspraken met de zorgverzekeraars.

Haar missie is het bieden van integrale psycho-sociale zorg binnen de eerste lijn, onder verantwoordelijkheid van de huisarts, met kwaliteitsborging vanuit de organisatie.

Website Haspel

Menu