Patiënteninfo

De huisarts heeft de zorg voor mensen met een chronische aandoening hoog in het vaandel staan. Om goede zorg te bieden nu en in de toekomst, werkt uw huisarts samen met andere huisartsen in zorggroep CHRONOS (chronische zorg ondernemende huisartsen samenwerkingsverband. De Chronos huisartsen zullen de zorg voor mensen met chronische ziekten (Diabetes Mellitus, COPD, hart- en vaatziekten) volgens de landelijke normen uitvoeren en zij hebben afspraken gemaakt met uw zorgverzekeraar over de kwaliteitseisen.

De veranderingen in de zorg voor mensen met een chronische aandoening zijn een gevolg van een aantal ontwikkelingen in de gezondheidszorg en in de maatschappij.

Uit wie bestaat het behandelteam in uw zorggroep?

Afhankelijk van het zorgprogramma dat bij uw ziekte hoort zijn er afspraken gemaakt met verschillende zorgverleners.

 • Uzelf, als patiënt.
 • De huisarts, als eindverantwoordelijke en eerste aanspreekpunt. 
 • Uw huisarts houdt altijd rekening met andere aandoeningen waarvoor u wellicht ook onder behandeling bent.
 • Het uitgangspunt is dat de kwaliteit van de aan u geleverde zorg hierdoor verbetert en dat alle geleverde zorg voor u begrijpelijk is.
 • De doktersassistente, uw eerste contact voor als u uw huisarts nodig heeft.
 • De praktijkondersteuner, werkzaam in uw huisartsenpraktijk. De praktijkondersteuner voert een aantal vastgelegde behandelingen en controles uit. Dit gebeurt namens de huisarts en onder diens verantwoordelijkheid. U hebt met de praktijkondersteuner het meeste contact over uw individuele zorgplan.
 • De podotherapeut, kan u begeleiden bij de problemen die uw voeten u kunnen opleveren als gevolg van uw ziekte.
 • De oogarts/optometrist, bewaakt de kwaliteit van uw gezichtsvermogen.
 • De specialist, afhankelijk van uw chronische ziekte kan dat zijn de internist, de longarts, cardioloog, nefroloog of neuroloog. Kan eventueel ingeschakeld worden als zich complicaties bij u zouden voordoen.
 • De diëtist, voor voeding- en leefstijladviezen en begeleiding
 • De fysiotherapeut, voor bewegingsadvies – en begeleiding

NIEUWSFLITS
Onlineseminar VIPLive ouderenzorg 17 mei a.s.

Wij willen jullie informeren over een onlineseminar welke zal plaatsvinden op donderdag 17 mei a.s. Hierin worden de onderstaande onderwerpen behandeld en alle belangstellende uit de praktijk kunnen zich hiervoor aanmelden.

Nieuwe stimuleringssubsidie voor opleiden VS en PA in de huisartsenzorg

Het inzetten van een VS of een PA is één van de manieren om de werklast in de organisatie te sturen. Goed nieuws daarom dat er voor 2018 en 2019 opnieuw een stimuleringssubsidie beschikbaar is voor het opleiden van een verpleegkundig specialist (VS) of een physician assistant (PA).

Jaarprogramma 2018

Het jaarprogramma voor 2018 is bekend.

Casemanagement dementie

De veranderingen m.b.t. de aanvraag voor casemanagement dementie brengen wij nog graag onder jullie aandacht.

Het uitgangspunt is dat ondersteuning van demente ouderen georganiseerd wordt in en dóór de eerste lijn, in de wijk waar de oudere woont.

partner_logos