Patiënteninfo

De huisarts heeft de zorg voor mensen met een chronische aandoening hoog in het vaandel staan. Om goede zorg te bieden nu en in de toekomst, werkt uw huisarts samen met andere huisartsen in zorggroep CHRONOS (chronische zorg ondernemende huisartsen samenwerkingsverband. De Chronos huisartsen zullen de zorg voor mensen met chronische ziekten (Diabetes Mellitus, COPD, hart- en vaatziekten) volgens de landelijke normen uitvoeren en zij hebben afspraken gemaakt met uw zorgverzekeraar over de kwaliteitseisen.

De veranderingen in de zorg voor mensen met een chronische aandoening zijn een gevolg van een aantal ontwikkelingen in de gezondheidszorg en in de maatschappij.

Uit wie bestaat het behandelteam in uw zorggroep?

Afhankelijk van het zorgprogramma dat bij uw ziekte hoort zijn er afspraken gemaakt met verschillende zorgverleners.

 • Uzelf, als patiënt.
 • De huisarts, als eindverantwoordelijke en eerste aanspreekpunt. 
 • Uw huisarts houdt altijd rekening met andere aandoeningen waarvoor u wellicht ook onder behandeling bent.
 • Het uitgangspunt is dat de kwaliteit van de aan u geleverde zorg hierdoor verbetert en dat alle geleverde zorg voor u begrijpelijk is.
 • De doktersassistente, uw eerste contact voor als u uw huisarts nodig heeft.
 • De praktijkondersteuner, werkzaam in uw huisartsenpraktijk. De praktijkondersteuner voert een aantal vastgelegde behandelingen en controles uit. Dit gebeurt namens de huisarts en onder diens verantwoordelijkheid. U hebt met de praktijkondersteuner het meeste contact over uw individuele zorgplan.
 • De podotherapeut, kan u begeleiden bij de problemen die uw voeten u kunnen opleveren als gevolg van uw ziekte.
 • De oogarts/optometrist, bewaakt de kwaliteit van uw gezichtsvermogen.
 • De specialist, afhankelijk van uw chronische ziekte kan dat zijn de internist, de longarts, cardioloog, nefroloog of neuroloog. Kan eventueel ingeschakeld worden als zich complicaties bij u zouden voordoen.
 • De diëtist, voor voeding- en leefstijladviezen en begeleiding
 • De fysiotherapeut, voor bewegingsadvies – en begeleiding

NIEUWSFLITS
Keer Diabetes2 Om - Nieuw! Thuis een informatiebijeenkomst bijwonen?

Keer Diabetes 2 Om start met het aanbieden van een informatiebijeenkomst via het internet! De webinar zal maximaal één uur duren en er zijn telkens een beperkt aantal plekken beschikbaar.  

De eerste webinar van 5 september is wegens overweldigend succes al volgeboekt. Op korte termijn zal er een nieuwe bijeenkomst gepland worden. Houd voor de eerst volgende datum deze nieuwsflits in de gaten.

‘Ik heb diabetes, wat kan ik doen?’

In westerse landen komt diabetes type 2 meer voor onder mensen met een lage sociaaleconomische status. Velen van hen hebben beperkte gezondheidsvaardigheden en daardoor te weinig kennis over de ziekte en inadequaat zelfmanagement.Het is van belang dat deze patiënten met diabetes beter geïnformeerd en begeleid worden. Om het vaardigheidsniveau van de diabetespatiënt te vergroten en de coachende vaardigheden van de zorgverlener te ondersteunen, heeft Pharos het handboek ‘Ik heb diabetes, wat kan ik doen?’ ontwikkeld.

Webinar VIP nieuwe mogelijkheden VIP LIVE

Onlangs heeft VIP een webinar gegeven over ontwikkelingen en nieuwe mogelijkheden VIPLive voor de keten/ouderenzorg. Deze webinar is nu terug te kijken via deze link

De terugkijklinks zijn ook altijd te vinden op de twitter pagina van calculus zie hier.

Keer Diabetes2 Om 10 september 2018

Dit jaar is de voorlichtingsavond voor patienten op maandag 10 september. Mocht je als huisartsenpraktijk interesse hebben voor deelname neem dan contact op met Karin de Bie K.debie@zorggroepchronos.nl

Nieuwe stimuleringssubsidie voor opleiden VS en PA in de huisartsenzorg

Het inzetten van een VS of een PA is één van de manieren om de werklast in de organisatie te sturen. Goed nieuws daarom dat er voor 2018 en 2019 opnieuw een stimuleringssubsidie beschikbaar is voor het opleiden van een verpleegkundig specialist (VS) of een physician assistant (PA).

partner_logos