Klachtenregeling

Voor patiënten en voor medewerkers van Zorggroep Chronos  bestaat er een heldere klachtenregeling.

Een klacht kan op verschillende manieren worden ingediend. Het geniet de voorkeur om dit schriftelijk te doen bij degene tegen wie de klacht is gericht. Ook kan worden gekozen voor het traject via de Stichting Klachtenregeling Zuid Nederland. De procedure hiervoor staat beschreven in het klachtenreglement, te openen via onderstaande link.

Een klacht kan ook bij schriftelijk bij Zorggroep Chronos worden ingediend als het gaat om onderwerpen die te maken hebben met de ketenzorg, die door Chronos wordt georganiseerd voor de zorgprogramma’s Diabetes Mellitus type II, COPD en CVRM.

Uw klacht wordt doorgeleid naar de Stichting Klachtenregeling Zuid Nederland. Zorggroep Chronos  bewaakt de procedure en informeert betrokkenen.

Meer informatie over de klachtenregeling vindt u in onderstaand document. Stichting Klachtenregeling en Klachtenregelement.

Menu