Organisatie

De zorggroep Chronos is een samenwerkingsverband van huisartsen in ’s-Hertogenbosch en omstreken. De groep is gespecialiseerd in de behandeling en organisatie van chronische ziekten in de eerste lijn. Met de zorgverzekeraars zijn diagnosebehandelcombinaties (dbc’s) voor diabetes, copd en cvrm afgesloten.

Uiteraard staan bij de behandeling van chronische ziekten in de huisartsenpraktijken de protocollen uit de zorgstandaarden centraal, echter zonder dat het “kookboekgeneeskunde” wordt: individuele “zorg op maat” is het centrale thema. Zorg op maat betekent bijvoorbeeld dat een stabiele patiënt niet vier keer per jaar door de huisarts gezien hoeft te worden of standaard 4x per jaar bloedonderzoek moet krijgen. De huisartsen van Chronos kiezen voor een genuanceerde benadering en geven zorg naar behoefte.

Chronos in cijfers

  • Opgericht in juli 2007
  • c.a. 95 huisartsen hebben 210.000 patiënten, verspreid over ’s-Hertogenbosch en omstreken
  • Zorgprogramma diabetes: 8000 patiënten (dbc vanaf 2010)
  • Zorgprogramma copd: 3000 patiënten (dbc vanaf 2011)
  • Zorgprogramma cvrm: ca. 18.000 patiënten (dbc vanaf 2013)
  • In april 2015 gestart met zorgprogramma Astma
  • Zorgprogramma’s voor kwetsbare ouderen (vanaf 2017)

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de dagelijkse leiding van Chronos (de directie). De voortgang, nieuwe plannen, managementinformatie en verantwoording worden 4x per jaar getoetst in een gezamenlijke vergadering van RvC, STAK -bestuur (is het bestuur van de leden) en de directie. Chronos spant zich in om aan de Kritische Kwaliteits Kenmerken 2015 van ‘Ineen’ te voldoen en trof in 2014 o.a. voorbereidingen voor de installatie van een Raad van Commissarissen, daarmee de organisatiestructuur aanpassend aan de eisen, gesteld aan een zorginstelling. Inmiddels, april 2015, is deze raad geïnstalleerd en bestaat uit Mr. C.W. van den Berkhof en Drs. M.A.G.J. ten Dam. In 2015 zullen voorbereidingen worden getroffen voor een valide klanttevredenheidsonderzoek naar landelijke normen.

Menu