Ouderenzorg

Het aantal thuiswonende ouderen met een verhoogde kwetsbaarheid zal de komende jaren fors toenemen. Deze ouderen hebben vaak complexe zorgvragen en behoefte aan ondersteuning, die gericht is op kwaliteit van leven, beter functioneren en meer zelfredzaamheid.

De zorg voor kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijk is breed en omvat vele onderwerpen: medisch inhoudelijke onderwerpen, maar ook het maken van zorgbehandelplannen, ACP, juridische kwesties en samenwerking met het sociale domein.

Zorggroep Chronos wil graag praktische ondersteuning bieden aan alle huisartsenpraktijken die dat willen. Het kernteam ouderenzorg helpt bij het opzetten en implementeren van de ouderenzorg in de huisartsenpraktijk. Daarnaast bieden wij regelmatig deskundigheidsbevordering aan in de vorm van scholing en intervisie.

We hebben de website vernieuwd en hopen dat praktijkondersteuners en huisartsen hier een platform vinden met bruikbare documenten en actuele informatie voor de dagelijkse praktijk.

Het kernteam ouderenzorg bestaat uit:

Karin de Bie, programmamanager
k.debie@zorggroepchronos.nl

Lianne van der Leeuw, zorgcoördinator
l.vanderleeuw@zorggroepchronos.nl

Ilse van der Vaart,consulent POH
i.vandervaart@zorggroepchronos.nl

Erica Willems, consulent POH
e.willems@zorggroepchronos.nl

Nathalie Beelen, kaderhuisarts ouderenzorg
n.beelen@zorggroepchronos.nl

Zijn er vragen? Dan kun je bellen naar:
073-7600534 of stuur ons een email of VIP bericht

Ik wil starten met ouderenzorg
Ik wil starten met ouderenzorg – uitnodigingsbrief
Ik wil starten met ouderenzorg – vragenlijst
Handreiking MDO ouderenzorg
Medicatiebeoordeling bij kwetsbare ouderen
Basisregistratie kwetsbare ouderen
Doorleefplan dementie
Stroomschema vergoedingen & zorg
Polyfarmacie Optimalisatie Methode
www.artsportaal.nl
samenvatting wettelijke vertegenwoordiging
Bloeddruk bij kwetsbare ouderen
Lipiden bij kwetsbare ouderen
Dementie en rijgeschiktheid
Zorgprogramma casemanagement bij dementie
Stroomdiagram zorgprogramma casemanagement bij dementie

Nalezen: workshop verslaglegging ouderenzorg (21 maart en 8 april 2019)

Tips
Partner mee verhuizen naar een zorginstelling is mogelijk mits de instelling daar ruimte voor heeft.
WMO= voor iedereen per 4 weken maximaal 17,50 euro aan eigen bijdrage.
www.cak.nl – voor het aanvragen, berekenen en wijzigen van de eigen bijdrage bij een WLZ indicatie. Met name omdat eigen bijdrage gestoeld is op inkomen 2017. E.e.a. kan uiteraard gewijzigd zijn.

Voor vragen over deze tips kun je contact opnemen met Ilse van der Vaart: 06-47462421

Advanced Care Planning kwetsbare patiënten
Voor het bieden van adequate zorg voor kwetsbare patiënten zijn door het kernteam ouderenzorg een aantal tools bijeengebracht.
De huisartsen en praktijkondersteuners hebben deze per mail ontvangen. Mocht je deze nogmaals toegestuurd krijgen, graag een bericht aan secretariaat@zorggroepchronos.nl onder vermelding van het gewenste document.

  1. Een korte handleiding met gespreksvoorbeelden voor aan de telefoon
  2. Clinical Frailty Scale
  3. Gesprekhulp behandelgrenzen: medisch-inhoudelijke informatie over de voor- en nadelen van behandelingen op de IC/reanimeren en de gevolgen van behandelingen voor de patiënt: www.patientplus.info
  4. Behandelwensengesprek
  5. Samenvatting van adviezen voor huisartsen over palliatieve zorg bij ernstige Covid-19
  6. Behandelwensenformulier

Bekijk ook het filmpje van het JBZ/JBH: ‘Ik wil het anders’: https://www.youtube.com/watch?v=USbTenvOs_w#action=share

Op Thuisarts zijn inmiddels documenten te vinden over Advanced Care Planning

Op www.palliaweb.nl bij Zorg thuis zijn ook veel bruikbare documenten te vinden.

Menu