VGZ ouderenzorg

Sinds januari 2021 noteert VGZ een bedrag voor ouderenzorg op uw zorgkostenoverzicht. Binnen de huisartsenzorg zijn er enkele opslagen, die voor de gehele verzekerdenpopulatie van de huisartspraktijk in rekening worden gebracht, ongeacht de leeftijd en ongeacht of een verzekerde van die zorg gebruik heeft gemaakt. Dit geldt ook voor deze ouderenzorg. De zorg is overigens uitgesloten van het eigen risico. U hoeft er dus niets voor te betalen. De declaratie wordt gedaan door zorggroep Chronos bij VGZ over de gehele patiëntenpopulatie van de huisartsenpraktijken die bij Chronos aangesloten zijn. Deze wijze van declaratie is met uw zorgverzekeraar VGZ afgesproken. Dit wordt per kwartaal bekeken.

Mocht u inmiddels niet meer in een bij Chronos aangesloten huisartsenpraktijk ingeschreven zijn (buiten de regio ’s-Hertogenbosch)dan zult u deze declaratie niet meer terugvinden in het tweede kwartaal 2021.

Voor verdere vragen verwijst Chronos naar VGZ.
Zij zijn te bereiken via: https://www.vgz.nl/service-en-contact

Of via telefoonnummer is:

Menu