Voetzorg

Voetzorg voor mensen met Diabetes Mellitus

De veranderingen op een rij
Heeft u diabetes mellitus (DM) en een verhoogd risico op een wond? Is in het verleden een SIMM’s classificatie bij u vastgesteld? Dan bent u waarschijnlijk onder behandeling van een podotherapeut en/of een pedicure. In dat geval gaat er voor u het een en ander veranderen in 2015.

Wat is er verandert vanaf 2015?
Waar nu de SIMM’s classificatie leidend is voor vergoeding vanuit de basisverzekering, zal per 1 januari 2015 vergoeding gaan plaatsvinden op basis van zorgprofielen. Een zorgprofiel is een soort ‘zorgzwaarte pakket’ wat gerelateerd is aan de risico’s die u loopt op het krijgen van wonden door slechte genezing en het risico op amputatie.

Wat betekent deze verandering: Simm’s 1 voetzorg wordt niet meer vergoedt, tenzij medische noodzaak! 
U heeft diabetes mellitus en door uw huisarts, praktijkondersteuner of podotherapeut is geconstateerd dat u een laag, middelmatig of hoog risico heeft op een wond (de zgn. SIMM’s classificatie). Op dat moment is het belangrijk om een zorgprofiel toegewezen te krijgen. Meestal zal dit gaan om zorgprofiel 1 en dit wordt niet meer vergoed vanuit de basisverzekering, tenzij er sprake is van een medische noodzaak.

Vanaf zorgprofiel 2, dus bij afwijkende risico-voet, maakt de podotherapeut een behandelplan. Bij twijfel over het juiste zorgprofiel zal de podotherapeut naar aanleiding van een uitgebreid, volgens protocol vastgesteld, onderzoek, uw zorgprofiel (zorgzwaarte) bepalen en daarna een persoonlijk behandelplan voor u opstellen. De podotherapeut stemt dit plan af met de huisarts en wanneer noodzakelijk met de pedicure en houdt uw medisch dossier over de diabetische voetzorg bij.

Kosten en vergoedingen
Het zorgprofiel 2 (en hoger) is een vereiste om in 2015 in aanmerking te komen voor vergoeding van uw DM voetzorg. Deze vergoeding voor specialistische voetzorg zal vanaf zorgprofiel 2 worden bekostigd uit de basisverzekering*. Er is dan bijvoorbeeld sprake van een SIMM 1 met een medische noodzaak. Wanneer de behandeling persoonlijke verzorging betreft zal dit niet meer vanuit de basisverzekering worden vergoed.

Uw podotherapeut is aangesloten bij een zorggroep. In een zorggroep werken podotherapeuten, huisartsen en andere specialisten op regionaal niveau samen om de zorg rondom u als patiënt beter te organiseren. Wanneer de zorg rechtstreeks door de podotherapeut bij de zorggroep wordt gedeclareerd ontvangt uw podotherapeut een vergoeding voor de behandelingen. Deze vergoeding is afhankelijk van het vastgestelde zorgprofiel en de gemaakte afspraken met de zorggroep.

Overige voetzorg en aanvullende verzekering in 2015
* Voor Zorgprofiel 1 vindt vergoeding plaats vanuit de aanvullende verzekering. Dit verschilt per verzekeraar. Kijk voor een compleet overzicht op www.podotherapie.nl/vergoedingenoverzicht Wij vertrouwen er op u met deze brief voldoende te informeren. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,
praktijkondersteuner huisarts, podotherapeut en zorggroep Chronos

Menu