Voetzorg

Voetzorg voor mensen met Diabetes Mellitus

Hoe is de voetzorg voor mensen met diabetes mellitus geregeld qua behandeling, vergoeding en de samenwerking tussen podotherapeut en medisch pedicure?

U bent voor diabetes mellitus onder behandeling bij uw huisarts. Zij stellen het risico dat u heeft op voetproblemen vast. Dit wordt de Sims classificatie genoemd, een getal van 0 t/m 3. Als u een verhoogde Sims classificatie heeft (2 of hoger), wordt u door uw praktijkondersteuner of diabetesverpleegkundige naar een podotherapeut bij u in de buurt verwezen. U komt bij de podotherapeut via een verwijzing van de huisarts of POH.

  1. Voetonderzoek en vaststelling zorgprofiel

De podotherapeut zal uw voeten en schoenen uitgebreid onderzoeken en daarbij extra goed kijken naar drukplekken aan uw voeten. Ook stelt de podotherapeut uw zorgprofiel vast. Dit is een getal van 1 t/m 4. Met dit zorgprofiel heeft u recht op vergoeding van behandeling uit de basisverzekering. (Dit geldt vanaf zorgprofiel 2). De hoogte van het zorgprofiel hangt af, van welke mate van medisch noodzakelijke voetzorg u nodig heeft. Hoe hoger het zorgprofiel, hoe meer zorg u nodig heeft om voetproblemen te voorkomen.

  1. Vaststellen van uw persoonlijke behandelplan

Nadat het zorgprofiel is vastgesteld stelt de podotherapeut een persoonlijk behandelplan voor u op. Dit behandelplan geeft aan hoeveel voetbehandelingen u per jaar krijgt. Dit behandelplan is vooral gericht op het verminderen van drukplekken aan uw voeten en preventieve zorg om drukplekken/problemen te voorkomen.

  1. Vergoeding van uw voetzorg

Medisch noodzakelijke voetzorg wordt betaald uit de basisverzekering. Dit geldt voor de behandelingen door de podotherapeut en door de medisch pedicure. Het eigen risico is niet van toepassing op deze voetzorg. Op basis van uw zorgprofiel declareert de podotherapeut een gemiddeld tarief bij de zorgverzekeraar. Doordat de vergoeding op deze manier geregeld is, kunnen alle mensen met diabetes mellitus de voetzorg krijgen die nodig is, afgestemd op hun persoonlijke risicoprofiel.

Eventuele hulpmiddelen die nodig zijn bv. zolen, ortheses, worden in de meeste gevallen vergoed vanuit de aanvullende verzekering, deze vallen niet onder de basisverzekering.

  1. Samenwerking podotherapeut en medisch pedicure

Uw podotherapeut werkt nauw samen met medisch pedicures en zij hebben samen afspraken gemaakt m.b.t de medisch noodzakelijke voetzorg. In uw persoonlijke behandelplan staat de medisch noodzakelijke voetzorg beschreven. Deze zorg wordt door de medisch pedicure bij de podotherapeut in rekening gebracht. Hiervan ontvangt u nooit een rekening. De medisch pedicure mag alleen een extra bedrag bij u in rekening brengen wanneer u met elkaar afspreekt dat u ook aanvullende (cosmetische) zorg wenst. Bijvoorbeeld het knippen van gezonde nagels of het masseren en insmeren van uw voeten. Een extra bedrag geldt ook als u er zelf voor kiest om de medisch pedicure aan huis te laten komen.