Optometristen

Fundusonderzoek door optometrist
Chronos heeft met optometristen  (via Stg. Oog voor Gezondheid) afspraken gemaakt voor verwijzing van patiënten via het KIS voor een fundusonderzoek. Voor Chronos staat voorop dat de patiënt zelf kan kiezen door wie hij het onderzoek laat uitvoeren zoveel mogelijk in zijn directe omgeving. De kwaliteit van het fundusonderzoek wordt geborgd door Stg. Oog voor Gezondheid in samenwerking met de Bergman Kliniek.

Deelnemende optometristen
Deze lijst zal nog verder uitgebreid worden. Naar alle deze optometristen kan verwezen worden. Na verwijzing roep de optometrist de patiënt op, voert het fundusonderzoek uit en zet vervolgens de uitslagen direct in het KIS. Een belangrijk pluspunt.